Đĩa phim tư liệu chân dung một con người Hồ Chí Minh

Đĩa gồm những hình ảnh, những đoạn phim tư liệu trắng đen và màu về đời sống cuộc đời của Bác Hồ Trình bày từ cuộc sống đời thường của Bác Hò đến sự nghiệp của Hổ Chí Minh

Đĩa phim tư liệu chân dung một con người Hồ Chí Minh

  • Giá bán:50,000 vnđ

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha